AY2020/2021 Academic Calendar (except for School of Design)

 

April Semester Period October Semester Period
Term 1 20 Apr – 14 Jun 2020 Term 3 19 Oct - 20 Dec 2020
Term Break 15 Jun - 28 Jun 2020 Term Break 21 Dec 2020 - 3 Jan 2021
Term 2 29 Jun - 4 Sep 2020 Term 4 4 Jan - 14 Feb 2021
Vacation 5 Sep - 18 Oct 2020 Study Week 15 Feb - 21 Feb 2021
    Semestral Examinations 22 Feb - 5 Mar 2021
    Vacation 6 Mar - 18 Apr 2021

Make-up classes could be arranged for lessons missed on eve of public holiday/public holiday.

April Mid-Semester Test : 8 Jun – 12 Jun 2020.
October Mid-Semester Test : 14 Dec – 18 Dec 2020.


 

School of Design AY2020/2021 Academic Calendar

April Semester Period October Semester Period
Term 1 20 Apr – 14 Jun 2020 Term 3 19 Oct – 13 Dec 2020
Term Break 15 Jun – 28 Jun 2020 Term Break 14 Dec – 03 Jan 2021
Term 2 29 Jun – 6 Sep 2020 Term 4 4 Jan – 28 Feb 2021
Vacation 7 Sept – 18 Oct 2020 Vacation 1 Mar – 18 Apr 2021